Hot News :
วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 15:40

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 575,000.00 บาท(ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ตามรายการดังต่อไปนี้

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ