วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563 13:47

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-007 เส้นบ้านหนองดุมตะวันออก ม.15 ถึง บ้านโนนงาม ม.7 เทศบาลตำบลตาเกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-007 เส้นบ้านหนองดุมตะวันออก ม.15 ถึง บ้านโนนงาม ม.7 เทศบาลตำบลตาเกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,331,962.48 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ