วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563 13:54

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-005 เส้นบ้านดอนโมกข์ ม.7 ถึง บ้านทุ่งนางาม ม.10 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.177-005 เส้นบ้านดอนโมกข์ ม.7 ถึง บ้านทุ่งนางาม ม.10 เทศบาลตำบลขี้เหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,610,468.30 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ