Hot News :

<!— Header —->

กองช่าง

<!— Rows 1 —->

นายฐรรศ สีหะนันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นายอัฐชาติ ประสาร

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายศักดิ์ชัย กินรี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวกชพรรณ กาพย์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 3 —->

นายสุริยันต์ ไพรบึง

ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวนัทยา ปัดถาพิมพ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ