สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลไพบูลย์เป็นอย่างดียิ่ง

[ 30-11-2566 ] Hits:12

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

       วันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดยนายโกศล นามมงคล มอบหมายให้ นายปราณี ลอยเลื่อน และนายสุนทร ระเมิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วมถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

[ 24-10-2566 ] Hits:2922

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

       วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วม ถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

[ 16-10-2566 ] Hits:88

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลไพบูลย์

       วันที่ 6 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมกับ รพ.สต.วังเสือ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลไพบูลย์

[ 06-10-2566 ] Hits:71

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ