สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปี 2567

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดยงานสาธารณสุข สำนักปลัด จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลไพบูลย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเขตพื้นที่ตำบลไพบูลย์

[ 27-06-2567 ] Hits:78

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ร่วมใส่เสื้อสีขาวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน

[ 26-06-2567 ] Hits:49

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 ณ บ้านหนองโด ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ สร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

[ 07-06-2567 ] Hits:88

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มอบหมายให้ งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดอบรมพื้นฟูความรู้ และทักษะการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ในพื้นที่ตำบลไพบูลย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

[ 07-06-2567 ] Hits:76

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ