สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 ณ บ้านหนองโด ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ สร้างความสามัคคีให้กับชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

[ 07-06-2567 ] Hits:44

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มอบหมายให้ งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดอบรมพื้นฟูความรู้ และทักษะการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ในพื้นที่ตำบลไพบูลย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

[ 07-06-2567 ] Hits:38

โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล “กิจกรรม ปรับปรุง ส่งเสริมและฟื้นฟู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567"

       วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายก อบต.ไพบูลย์ มอบหมายให้ นายปราณี ลอยเลื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เปิดโครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล “กิจกรรม ปรับปรุง ส่งเสริมและฟื้นฟู ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567" พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ไพบูลย์...

[ 07-06-2567 ] Hits:310

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

       วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

[ 07-06-2567 ] Hits:49

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ