สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

       เมื่อวันที่ วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566

[ 25-01-2566 ] Hits:8

พิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

       เมื่อวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

[ 28-12-2565 ] Hits:12

การจัดกิจกรรม kick off งานวันดินโลก ปี 2565

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. บต.ไพบูลย์นำโดย นายโกศล นามมงคล นายก อบต.ไพบูลย์ คณะบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม kick off งานวันดินโลก ปี 2565 - กิจกรรมถนนสายวัฒธรรมนำสู่ทาน ศีล และการสงค์เคราะห์ - รับตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกรักษ์โลกร้อน บ้านหนองดุม...

[ 08-12-2565 ] Hits:69

การจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

       เมื่อวันที่ วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-04-2565 ] Hits:198

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ