กองคลัง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ

พนักงานส่วนตำบล

ว่าง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปราณี คำเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางเกษฎาพร มากดี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสมปอง สารทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรัชนี เคนโสภา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ