รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

วันจันทร์, 04 เมษายน 2565 14:13

องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหรส่วนตำบลไพบูลย์ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ