ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566 11:10

  องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ