สอบสวนโรคและควบคุมการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566 10:55

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุรพงษ์ เสนาใหญ่ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น อาสาปศุสัตว์ และองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ดำเนินการสอบสวนโรค โรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมการระบาด ชี้แจงให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยได้รับความร่วมมือผู้นำท้องที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และราษฎรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ ในการร่วมประชาคม รับฟัง และร่วมดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้สงบโดยเร็ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ