นโยบาย "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่แจก No Gift Policy"

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 15:21

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยนโยบาย "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่แจก No Gift Policy" รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนโยบาย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ