นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่นออกตรวจราชการ

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 14:37

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่นออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน ติดตามงาน และมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ