ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ทาง ๑๗๗-๐๘ จากสายบ้านหนองดุมเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ถึงสาย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ, 03 สิงหาคม 2565 11:06

องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหรส่วนตำบลไพบูลย์ จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ