ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พ.ศ.2566 - 2570

วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2565 10:45

องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พ.ศ.2566 -2570 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ